O NAMA

Logistika d plus je logistička kompanija osnovana marta 2012. godine sa ciljem razvoja integrisanih logističkih usluga.
- Skaldištenje robe
- Utovar, istovar, komisioniranje robe
- Trasport robe do krajnjih korisnika transportne usluge

KONTAKT

mail: office@logistikad.rs

Kapaciteti i lokacija

Logistika d plus u okviru svoje logističke mreže raspolaže:
- Skladišnim kapacitetima
- Transportnim kapacitetima

PRATITE NAS NA:

TRANSPORT

Transportne kapacitete čini tranpsortna flota od 30 transportnih vozila kojima se pokriva kompletna distributivna mreža u Srbiji. Lokacijskom podelom navednih kapaciteta na četiri lokacije i to:
- Niš
- Paraćin
- Novi sad
- Čačak